Privacy

Centrum Hecht - Privacy

Privacystatuut Centrum Hecht

Als je in behandeling bij ons bent deel je veel vertrouwelijke zaken met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. We delen je gegevens uitsluitend met anderen als jij daar expliciet toestemming voor geeft. Als we dat overwegen leggen we je duidelijk uit waarom we dat willen doen. Zo kan jij weloverwogen beslissen of je wel of niet toestemming geeft. Dit leggen we dan vast in een toestemmingsformulier.

Wij hebben onze privacyregels vastgelegd in een privacystatuut. Die kan je hier downloaden.

Privacy en je zorgverzekeraar

Als je je facturen declareert bij je zorgverzekeraar krijgt die inzage in de gemaakte afspraken over het behandelpakket, niet over de inhoud van de behandeling. Wel heeft de verzekeraar het recht om Centrum Hecht te controleren op bijvoorbeeld de gekozen diagnose behandel combinatie. Als de zorgverzekeraar dat via jouw dossier wil doen mag dat uitsluitend als jij daar vooraf schriftelijke toestemming voor geeft.

Behandelaars zijn in geval van verzekerde zorg verplicht bepaalde gegevens (zoals je diagnose) geanonimiseerd via een beveiligde verbinding aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als je niet wil dat je gegevens aan het DIS worden aangeleverd, kan je bezwaar maken door een privacyformulier in te vullen. Het formulier is verkrijgbaar op onze praktijk.

Heb je nog vragen of opmerkingen hierover? Bel of mail ons of vraag het aan je behandelaar.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk