Geen wachttijden
(071) 207 00 38

Tarieven & vergoedingen

Centrum Hecht - Tarieven

Tarieven

Voor individuele gesprekken betaal je het officiële NZA-tarief van €114,40 (prijspeil 2021). Voor relatie- en gezinsgesprekken is dat €142,50.

De kosten van een diagnostisch onderzoek kunnen variëren. Die hangen af van hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn. We stemmen dat van tevoren duidelijk met je af.

Annuleren

Je kan een afspraak uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren afzeggen. Als je de afspraak niet of te laat afzegt brengen wij €50,- bij jou in rekening. De tijd staat immers voor jou gereserveerd en we kunnen dan geen andere cliënten ontvangen.

Vergoedingen

Jonger dan 18 jaar?

De zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt in Nederland betaald door gemeenten. Centrum Hecht heeft als startende instelling nog geen contracten met gemeenten. De behandeling van kinderen onder de 18 jaar moet je dan ook zelf betalen.

Ouder dan 18 jaar?

Als je 18 jaar of ouder bent kan je je behandeling zelf betalen of (gedeeltelijk) laten vergoeden door je zorgverzekeraar.

Zelf betalen

Je betaalt je behandeling zelf als je daarvoor kiest. Een doorverwijzing is dan niet nodig. Ook betaal je je behandeling zelf als jouw diagnose niet valt onder de door Zorginstituut Nederland (ZiN) vastgestelde verzekerde zorg.

Vergoeding

Bij Centrum Hecht wordt zowel basiszorg als specialistische zorg aangeboden. Alle door ons aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en in de Specialistische GGZ. Op basis van jouw diagnose wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) opgesteld. De tarieven hiervoor worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Bij een naturapolis krijg je ongeveer 70% van je therapiekosten door je verzekeraar vergoed. Bij een restitutiepolis krijg je het door de NZA vastgestelde tarief volledig vergoed.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar moet je een verwijzing van je huisarts krijgen. Een correcte verwijzing moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet iedere huisarts is hiervan op de hoogte. Om je te helpen kan je, via de knop hieronder, een modelverwijzing downloaden met de verplicht in te vullen categorieën.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de kosten voor de behandeling na elke afspraak eerst zelf aan Centrum Hecht betaalt. Als je behandeling is afgerond stellen wij een eindoverzicht op, waarmee je je kosten kan declareren bij je zorgverzekering.

Als jouw zorgverzekeraar maar een gedeelte betaalt is het andere deel voor je eigen rekening. Mocht dit om welke reden dan ook voor jou een probleem opleveren, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk