Telefonisch spreekuur van 10:00u-11:00u
(071) 207 00 38

Tarieven & vergoedingen

Centrum Hecht - Tarieven

Tarieven

Voor individuele gesprekken betaal je het officiële NZA-tarief van €114,40 (prijspeil 2021). Voor relatie- en gezinsgesprekken is dat €142,50.

De kosten van een diagnostisch onderzoek kunnen variëren. Die hangen af van hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn. We stemmen dat van tevoren duidelijk met je af.

Annuleren

Je kan een afspraak uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren afzeggen. Als je de afspraak niet of te laat afzegt brengen wij €50,- bij jou in rekening. De tijd staat immers voor jou gereserveerd en we kunnen dan geen andere cliënten ontvangen.

Vergoedingen

Jonger dan 18 jaar?

De zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt in Nederland betaald door gemeenten. Centrum Hecht heeft een contract met gemeente Leiden per januari 2022 in het kader van de jeugdwetvergoeding.

Ouder dan 18 jaar?

Als je 18 jaar of ouder bent kan je je behandeling zelf betalen of (gedeeltelijk) laten vergoeden door je zorgverzekeraar.

Zelf betalen

Je betaalt je behandeling zelf als je daarvoor kiest. Een doorverwijzing is dan niet nodig. Ook betaal je je behandeling zelf als jouw diagnose niet valt onder de door Zorginstituut Nederland (ZiN) vastgestelde verzekerde zorg.

Vergoeding

Bij Centrum Hecht wordt zowel basiszorg als specialistische zorg aangeboden. Alle door ons aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en in de Specialistische GGZ. Op basis van jouw klachten en je verwijzing wordt een zorgzwaarte dan wel Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bepaald. De tarieven hiervoor worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld). Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt de behandeling voor 100% vergoed. Bij een natura of combinatiepolis varieert dit van minimaal 50% tot maximaal 90%. Let er wel op dat de zorgverzekeraar je verplichte eigen risico zal verwerken in de vergoeding. Wees er waakzaam op dat verzekeraars kunnen adverteren met vergoedingen van een bepaald percentage, maar dit een percentage is van het door hen gemiddeld uitbetaalde uurtarief. Dat is echter vaak een lager tarief dan het door het NZa gestelde uurtarief dat wij hanteren. Een vergoeding van 75% kan dan bijvoorbeeld neerkomen op een vergoeding tussen de 65-68%.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar moet je een verwijzing van je huisarts krijgen. Een correcte verwijzing moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet iedere huisarts is hiervan op de hoogte. Om je te helpen kan je, via de knop hieronder, een modelverwijzing downloaden met de verplicht in te vullen categorieën.

We hebben een contract afgesloten met de volgende verzekeringen: Zorg en Zekerheid (BGGZ en SGGZ) en DSW (BGGZ). Met andere verzekeraars hebben wij GEEN contract. Als je behandeling is afgerond stellen wij een eindoverzicht op, waarmee je je kosten kan declareren bij je zorgverzekering.

Als jouw zorgverzekeraar maar een gedeelte betaalt is het andere deel voor je eigen rekening. Mocht dit om welke reden dan ook voor jou een probleem opleveren, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk