Tarieven & vergoedingen

Centrum Hecht - Tarieven

Vergoedingen

Jonger dan 18 jaar

De zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt in Nederland betaald door gemeenten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van een wettelijke verwijzer (bijvoorbeeld huisarts of kinderarts) of een jeugd en gezinsteam noodzakelijk.

Per januari 2022 hebben we een contract met Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in het kader van de jeugdwetvergoeding. Voor 2024 hebben we een budget toegekend gekregen, waardoor wij vergoede jeugdzorg kunnen aanbieden voor kinderen en jeugd uit Leiden en omstreken.

Ouder dan 18 jaar?

Wij hebben een contract met de zorgverzekeraar OWM Zorg en Zekerheid, het Zilveren Kruis en DSW Zorgverzekeraar. Verder werken wij contractvrij. In de meeste gevallen wordt de zorg dan deels vergoed door je zorgverzekeraar (tussen de 65% en 100%). Voorafgaand wordt jaarlijks eerst je eigen risico aangesproken. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat je hebt. Ga dit van tevoren zelf na bij je zorgverzekeraar zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Als jouw zorgverzekeraar maar een gedeelte betaalt is het andere deel voor je eigen rekening. Mocht dit om welke reden dan ook voor jou een probleem opleveren, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief nodig van een huisarts, medisch specialist of BIG geregistreerde hulpverlener in de GGZ. Onderaan vind je een modelverwijzing met hierin de informatie die vermeld moet staan op een dergelijke verwijzing.

Voor onverzekerde zorg (zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat deze niet valt onder de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde verzekerde zorg zoals werk- en relatieproblemen) hanteren wij de tarieven onder het kopje ‘zelf betalen’.

Tarieven

Zelf betalen

Het kan zijn dat je zorgvraag niet in aanmerking komt voor vergoeding of dat je je verzekering niet wil informeren over je behandeling bij ons. In dat geval betaal je de behandeling zelf. Ook als de aangemelde cliënt jonger is dan 18 jaar en wij geen contract en/of budget hebben bij de betreffende gemeente betaal je in de meeste gevallen de behandeling bij ons (nog) zelf. Wij hanteren dan het NZa tarief (prijspeil 2022) van €124,16 per sessie (45 minuten gesprek en 15 minuten uitwerktijd). Voor relatie- en gezinsgesprekken is dat €168,50. Voor kort collegiaal overleg hanteren wij een tarief van €23,58 en voor lang intercollegiaal overleg een tarief van €71,88. Voor meer uitgebreide verslaglegging bijvoorbeeld binnen procesdiagnostisch onderzoek wordt ook het uurtarief van €124,16 berekend.

De kosten van een compleet diagnostisch onderzoek kunnen variëren. Die hangen af van hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn. We stemmen dat van tevoren duidelijk met je af.

Zorgprestatiemodel

Als de behandeling gedeclareerd gaat worden bij de verzekeraar werken wij volgens het in januari 2022 ingevoerde Zorgprestatiemodel. Dit model vervangt de oude BGGZ en SGGZ structuur waar met zorgtrajecten en DBC’s werd gewerkt. Het doel van deze nieuwe structuur is dat de kosten van de behandelingen duidelijker inzichtelijk worden voor alle partijen.

Binnen het zorgprestatiemodel heeft de NZa bedragen vastgesteld voor alle mogelijke consulten binnen de GGZ. Deze bedragen zijn afhankelijk van het type consult, de setting waarin het consult plaatsvindt, het beroep van de betreffende hulpverlener en de lengte van het consult. Eventuele indirecte tijd (zoals dossiervoering, het schrijven van brieven of het uitwerken van diagnostisch onderzoek) is verrekend in de prijs van elk consult. Er wordt gewerkt middels het principe ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de vooraf geplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult korter duurt. Er wordt enkel een hoger tarief gefactureerd wanneer meer dan 15 minuten (of een veelvoud hiervan) aan het consult wordt besteed.

De declaratie binnen het zorgprestatiemodel gebeurt maandelijks. Voor verzekerden bij OWM Zorg en Zekerheid dragen wij zorg voor directe declaratie bij de verzekering. Ben je elders verzekerd dan ontvang je de factuur zelf en kun je die direct bij jouw verzekeraar indienen. De factuur dien je binnen 30 dagen aan ons te voldoen.

Voor de geïnteresseerde: Het gehele overzicht van alle mogelijke codes en bijbehorende bedragen vindt u hier.

Annuleren

Je kan een afspraak uitsluitend per e-mail tot uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren afzeggen. Als je de afspraak niet of te laat afzegt brengen wij €50,- bij jou in rekening. De tijd staat immers voor jou gereserveerd en we kunnen dan geen andere cliënten ontvangen.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk