Centrum Hecht

Centrum Hecht - Over ons

Onze visie

Als behandelaar en als mens heeft elk teamlid haar eigen expertise, ervaringen en persoonlijkheid. Die kleuren de manier waarop elk van ons werkt. Wat ons verbindt is onze kijk op behandeling en onze aanpak.

Kijk op behandeling

We geloven dat alles begint met verbinding en vertrouwen. Voorwaarde daarvoor is een oprecht contact van mens tot mens in het hier en nu. Tijd, aandacht en uitgaan van de persoonlijke situatie zijn kernwaarden.

Aanpak

In onze behandelingen focussen we op het bevorderen van mentaliseren en een veilige gehechtheid. We gaan daarbij uit van de eigen veerkracht van onze cliënten, en betrekken zoveel mogelijk het netwerk om hen heen. Omdat we geloven dat kwetsbaarheid bij het leven hoort, maar dat delen van wat je voelt en denkt betekent dat je ‘samen sterker’ kan staan.

Mentaliseren, wat is dat?

Mentaliseren is het begrijpen van eigen en andermans gedrag door stil te staan bij de mentale verschijnselen (emoties, gedachten en overwegingen) die daar achter kunnen zitten. Mentaliseren zorgt ervoor dat we afgestemd en verbonden raken met onszelf en met anderen. Goed kunnen mentaliseren helpt bij het opbouwen van een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van vertrouwen in anderen en de wereld om ons heen.

Leren mentaliseren begint al vroeg: in de relatie tussen een kind en zijn ouder of verzorger. Dat gaat vanzelf, in kleine stappen. Elke dag opnieuw ervaren we lichaamssignalen en gevoelens, elke dag opnieuw worden die, bewust of onbewust, geïnterpreteerd door jezelf en door de mensen om je heen. Dat leidt tot verschillende manieren van reageren, tot bepaald gedrag.

Goed kunnen mentaliseren helpt om onszelf en om anderen beter te kunnen begrijpen, en daar beter op te kunnen reageren. Niet iedereen kan dat in dezelfde mate. Mentaliseren komt onder druk te staan als we ons kwetsbaar voelen en als we stress ervaren. Onvoldoende kunnen mentaliseren speelt een belangrijke rol bij hechtings- en opvoedingsproblemen. Het heeft zowel effect op het gedrag van het kind als op het opvoedingsvertrouwen van ouders.

Mentaliseren en therapie

Leren (beter) te mentaliseren geeft een basis om met vertrouwen problemen te onderzoeken en aan te pakken. In onze behandelingen bevorderen we het mentaliseren: door te spelen, te symboliseren, ons lijf beter te leren kennen, emoties te leren sturen, een verhaal te maken of een trauma te verwerken.

Mentaliseren bevorderende therapie (MBT) vormt het hart van onze aanpak. Daarnaast zetten we, afhankelijk van jouw specifieke vraag, diverse andere methodieken in. Bijvoorbeeld om trauma’s te helpen verwerken of de hechting te bevorderen gebruiken we ook EMDR, symbooldrama, DDP, EFT of cognitieve gedragstherapie.

Ook proberen we zelf als therapeuten goed te blijven mentaliseren. Waar mogelijk en nodig werken we daarom met twee therapeuten in één therapie: één voor het kind of de jongere en één voor de ouders of het gezin. Onze ervaring is dat een therapie daardoor effectiever is en minder lang duurt.

Onze aanpak

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij ons terecht met klachten rondom gedrag, emoties, relaties en ingrijpende gebeurtenissen. Ouders en verzorgers kunnen zich aanmelden met vragen over de relatie met hun kind, met elkaar of over hun ouderschap. Aanmelden kan zelfstandig of via verwijzers.

Als je bent aangemeld starten we met een intakegesprek. Soms is je hulpvraag al helemaal duidelijk. We maken dan direct afspraken over hoe we je kunnen helpen. Maar meestal is er nog een diagnostiekfase nodig waarin we beter willen snappen hoe alles in elkaar zit.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar bestaat de diagnostiek uit een gezinsgesprek, twee of drie spelcontacten met het kind en enkele oudergesprekken.

Bij kinderen tussen 12 en 18 jaar is diagnostiek maatwerk. Samen met de jongere en iemand uit het gezin schatten we tijdens het intakegesprek in wat er verder nodig is.

Als dat zo is stellen we samen een behandelplan op. We maken afspraken over de verwachte duur van het traject, de in te zetten methodieken en de doelen.

Wil je meer informatie over ons aanbod?

Hechting is de basis voor vertrouwen en verbinding
(Centrum Hecht)
Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk