De praktijk is gesloten van dinsdag 6 juni 2023 t/m zondag 11 juni 2023
Telefonisch spreekuur van 09:00u-10:00u
(071) 207 00 38

MBT-K & Trauma

Centrum Hecht - Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen die trauma hebben meegeemaakt.

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen die trauma hebben meegemaakt

Voor wie

Klinische Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-psychologen, Psychologen, Orthopedagogen, Psychiaters en HBO’ers werkzaam in de GGZ. Voor deze verdiepingscursus wordt de kennis uit de basiscursus MBT-K bekend verondersteld.

Doel van de MBT-K en trauma cursus

Deze cursus richt zich op het werken met getraumatiseerde kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar en hun gezinnen. Het gaat hierbij om kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan relationeel trauma zoals: fysieke mishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld, emotionele verwaarlozing, soms in combinatie met adoptie of pleeggezinplaatsing.

Deze cursus biedt zowel een theoretische verdieping op mentaliseren als ook een praktische en ervaringsgerichte verdieping in het leren opzetten en uitvoeren van een MBT-behandeling bij getraumatiseerde kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Programma

Relationeel trauma meemaken is van invloed op de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld zien en ervaren. Dit heeft zijn weerslag op de ontwikkeling van het mentaliseren en onvoldoende gementaliseerd worden werkt trauma in de hand. In deze cursus behandelen we de verschillende traumareacties en hoe je deze kunt herkennen in een MBT-behandeling met het kind (spel) en hun gezinnen. De relatie tussen mentaliseren, (gedesorganiseerde) gehechtheid en epistemische strategieën wordt besproken. Er wordt gekeken hoe je het epistemisch vertrouwen in een behandeling kan bevorderen zodat het kind of de jongere weer open kan gaan om te leren en ervaren.

Aan de hand van casuïstiek van getraumatiseerde kinderen worden de bouwstenen van mentaliseren belicht, specifieke interventies besproken om bijvoorbeeld ook te werken aan het maken van een narratief over zichzelf en de traumatische ervaringen.

In MBT-K time-limited wordt vanaf het begin ook gewerkt met zicht op afronding van de therapie. Als je meer moeite moet doen om je daadwerkelijk te hechten aan anderen is afhechten in de therapie een belangrijk thema. Ook dit is een onderdeel van de cursus.

Toetsing

De toetsing vindt plaats op de derde cursusdag. Er wordt van alle cursisten verwacht dat zij een casus uitwerken aan de hand van de theorie over MBT-K en trauma.

Accreditatie is/wordt aangevraagd:

  • FGzPT
  • NVvP
  • NVP
  • FVB
  • NIP
  • NVO
  • SKJ

Docenten

Masja Juffermans, GZ-psycholoog, EMDR Europe practitioner en tevens MBT-K practitioner, supervisor en opleider, erkend door Anna Freud Centre Londen.

Nicole Muller, psychotherapeut en gezinstherapeut en tevens MBTjeugd (MBT-K, MBT-A en MBT-F) practitioner, supervisor en opleider, erkend door Anna Freud Centre Londen. Tevens supervisor voor de NVP, VKJP, VGCT en NVRG.

Beide docenten zijn werkzaam in Centrum Hecht.

Studiebelasting

Contacturen: 18 uur
Thuisstudie: circa 6 uur

Praktisch

Groepsgrootte: maximaal 14 personen
Data:
maandag 6, dinsdag 7 en maandag 20 november
Tijd: 09:30u - 16:00u
Kosten: € 925,- (incl. biologische lunch, koffie/thee)

Locatie

Centrum Hecht Opleidingen, Kanaalpark 157, Leiden

Coronamaatregelen

In deze cursus kan anderhalve meter afstand gehouden worden. We vragen de deelnemers om bij klachten natuurlijk thuis te blijven. In de ruimte wordt goed geventileerd door het raam regelmatig open te zetten en door een luchtzuiveringsapparaat. Deelnemers wordt gevraagd een extra vest of kledingstuk mee te nemen. De lunch wordt in aparte lunchpakketten per persoon geserveerd.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk