Telefonisch spreekuur van 09:00u-10:00u
(071) 207 00 38

Cursusaanbod

Centrum Hecht - Opleidingsinstituut

Opleidingen en cursussen (2022)

3.1.1 MBT-K Basiscursus
Start: 3 februari & 15 september 2022

MBT-K Basiscursus

In deze vierdaagse theoretische, maar zeker ook ervaringsgerichte, basiscursus maak je kennis met de theorie en praktische beoefening van MBT-K (Time Limited); mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

3.1.2 MBT-K
Start: 16 juni 2022

MBT-K & Trauma

Deze cursus biedt zowel een theoretische verdieping op mentaliseren als ook een praktische en ervaringsgerichte verdieping in het leren opzetten en uitvoeren van een MBT-behandeling bij getraumatiseerde kinderen, jongeren en hun gezinnen.

3.1.3 Embodied mentalizing
Start: 7 september 2022 & 1 februari 2023

Embodied Mentalizing

Present zijn zonder woorden: geïntegreerde behandeltechnieken uit drama, beeldende, lichaamsgerichte therapie en systemisch werk ervaren en leren hanteren in je eigen praktijk. In de cursus wordt vooral praktisch gewerkt met eigen ervaringen en voorbeelden.

3.1.4 Focussen
Start: 23 maart 2022

Focussen in Psychotherapie

Focussen kan ingezet worden in therapie bij een groot spectrum aan problematieken en is transdiagnostisch. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat focussen een cruciale onderliggende voorwaarde is om psychotherapeutische behandeling te laten slagen.

3.1.5 MBT-F Basiscursus
Start: 21 april 2022 & 20 oktober 2022

MBT-F Basiscursus

Mentalization Based Familietherapie (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties.

3.1.6 MBT-A Basiscursus
Start: Najaar 2022

MBT-A Basiscursus

Aan het eind van deze cursus heb je een beter begrip van het concept mentaliseren en hoe dit een rol speelt in een therapieproces met adolescenten. Ook heb je een MBT-A behandelplan leren opstellen, geleerd specifieke problemen met mentaliseren tijdens een therapieproces met jongeren te herkennen en heb je handvatten gekregen hoe hier mee om te gaan.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk