Telefonisch spreekuur van 09:00u-10:00u
(071) 207 00 38

Cursusaanbod

Centrum Hecht - Opleidingsinstituut

Opleidingen en cursussen

2023 - 2024

3.1.1 MBT-K Basiscursus
Start: donderdag 1 juni 2023

MBT-K Basiscursus

In deze vierdaagse theoretische, maar zeker ook ervaringsgerichte, basiscursus maak je kennis met de theorie en praktische beoefening van MBT-K (Time Limited); mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

3.1.2 MBT-K
Start: maandag 6 november 2023

MBT-K & Trauma

Deze cursus biedt zowel een theoretische verdieping op mentaliseren als ook een praktische en ervaringsgerichte verdieping in het leren opzetten en uitvoeren van een MBT-behandeling bij getraumatiseerde kinderen, jongeren en hun gezinnen.

3.1.3 Embodied mentalizing
Start: woensdag 25 oktober 2023 of woensdag 22 mei 2024

Embodied Mentalizing

Present zijn zonder woorden: geïntegreerde behandeltechnieken uit drama, beeldende, lichaamsgerichte therapie en systemisch werk ervaren en leren hanteren in je eigen praktijk. In de cursus wordt vooral praktisch gewerkt met eigen ervaringen en voorbeelden.

3.1.4 Focussen
Start: dinsdag 31 oktober 2023

Bodily Focussed Psychotherapy

Focussen kan ingezet worden in therapie bij een groot spectrum aan problematieken en is transdiagnostisch. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat focussen een cruciale onderliggende voorwaarde is om psychotherapeutische behandeling te laten slagen.

3.1.5 MBT-F Basiscursus
Start: maandag 27 mei 2024

MBT-F Basiscursus

Mentalization Based Familietherapie (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties.

3.1.9 MBT-F specialistische cursus
Start: donderdag 16 november 2023

MBT-F specialistische cursus

Mentalization Based Familietherapie (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties.

3.1.6 MBT-A Basiscursus
Start: donderdag 18 april 2024

MBT-A Basiscursus

Aan het eind van deze cursus heb je een beter begrip van het concept mentaliseren en hoe dit een rol speelt in een therapieproces met adolescenten. Ook heb je een MBT-A behandelplan leren opstellen, geleerd specifieke problemen met mentaliseren tijdens een therapieproces met jongeren te herkennen en heb je handvatten gekregen hoe hier mee om te gaan.

3.1.7 MBT met Ouders
Start: dinsdag 19 maart 2024

MBT met Ouders

Het ouderschap van (jonge) kinderen brengt vele uitdagingen met zich mee. Niet zelden wordt het mentaliserend vermogen van ouders in de zorg voor en opvoeding van hun kind stevig uitgedaagd. Hoe houd je als ouder ruimte om te blijven reflecteren op je eigen voelen en handelen? En hoe kun je hierbij ook nog je kind ‘in mind’ houden? Dat is een hele uitdaging.

3.1.8 MBT-F bij Vechtscheidingen
Start: donderdag 1 februari 2024

MBT-F bij Conflictscheidingen

De schadelijke gevolgen van conflict(scheidingen) op kinderen is op diverse manieren goed beschreven. Helaas is de klinische praktijk extreem lastig en vaak ineffectief. Hulpverleners raken zelf ook verstrikt in conflicten en raken uitgeput door deze zaken. In deze cursus worden er vanuit een mentaliseren bevorderend therapiekader handvatten geboden voor diagnostiek, motivering en behandeling in deze lastige zaken.

Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk