Masja Juffermans

Centrum Hecht - Masja Juffermans

Ik ben Masja Juffermans, GZ-psycholoog en opleider binnen ons centrum. Binnen de praktijk werk ik zowel met kinderen, jongeren, jongvolwassenen als ouders.

Mijn werkwijze

Als je de stap zet om hulp te zoeken dan is dit vaak in een periode dat het niet goed gaat met jou of je gezin. Dit brengt een bepaalde kwetsbaarheid met zich mee. Om die reden vind ik het belangrijk dat jij je welkom voelt, en oprechte interesse en veiligheid ervaart.

In de behandeling loop ik een periode met je mee, help ik je begrijpen hoe het komt dat jij je voelt zoals je voelt, wat kan helpen om je anders te voelen en met meer compassie naar jezelf te kijken.

Ik werk doelgericht. Dit betekent dat we samen het behandelplan opstellen, zodat je weet waar we aan gaan werken, hoe lang het traject duurt en wat je aan het eind van het behandelplan wilt hebben bereikt.

Afhankelijk van de klachten en jouw hulpvraag pas ik verschillende behandelmethoden toe. Dit kan met inzichtgevende gesprekken, maar ook met een ervaringsgerichte of praktische aanpak door het oefenen van bepaalde vaardigheden.

In vaktermen maak ik o.a. gebruik van Cognitieve gedragstherapie (CGT), Emotieregulatietraining (ERT), EMDR, imaginaire rescripting en mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Opleiding en loopbaan

Ik ben 20 jaar (GZ-)psycholoog en sinds twee jaar EMDR-practitioner.

Ik ben gestart in de jeugdhulpverlening en werk inmiddels 17 jaar met veel plezier en gedrevenheid binnen de (gespecialiseerde) GGZ (onder andere Rivierduinen).

Ik heb brede ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en ouders. Gedurende de afgelopen jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in de diagnostiek en behandeling van trauma- en hechtingsproblemen.

Ik houd mijn vakkennis actueel door het volgen van cursussen, intervisie en supervisie.

Daarnaast heb ik ontzettend veel plezier in het geven van cursussen en supervisie voor de GZ-opleiding, SKJ registratie en het MBT-K-practitionerschap.

Ik vind het waardevol en inspirerend om kennis en ervaring te delen, te sparren en reflecteren met vakgenoten en hierin nieuwe inspiratie op te doen.

Registraties

  • BIG registratienummer GZ-psycholoog: 19910334225
  • AGB zorgverlenercode: 94016204
  • AGB praktijkcode: 94066052
  • Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland VEN: 34603
  • Supervisor en trainer MBT-K: erkend door Anna Freud Centre Londen.
  • Lid LVVP: D005490

Als je praat herhaal je wat je al weet, als je luistert leer je vaak iets nieuws
(Dalai Lama)
Centrum Hecht - Psychotherapeutische praktijk